Hoạt động học thuật

[Reference books for IR] - Tuần 4 - Văn bản ngoại giao Việt – Anh thông dụng

05/10/2021

[Reference books for IR] - Tuần 4 - “Văn bản ngoại giao Việt – Anh thông dụng”, Trung tâm Biên - Phiên dịch quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

 

Trong quyển “Muốn làm ông chủ giỏi, trước tiên phải là một thư ký xuất sắc” của La Đình Nguyệt, tác giả có nhắc đến việc một người thư ký giỏi là người một mặt phải nắm vững các kỹ năng cơ bản của một người thư ký văn phòng, một mặt phải có kỹ năng viết, trả lời, đàm phán, v.v để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất trong chuỗi giá trị của một tổ chức. Như vậy, việc thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản là kỹ năng người thư ký văn phòng cần phải lưu ý để phát triển khả năng nghề nghiệp. Đặc biệt, với một người thư ký văn phòng đối ngoại, bên cạnh việc giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác, soạn thảo văn bản ngoại giao bằng tiếng nước ngoài là một kỹ năng thiết yếu.
 

Tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã có bộ tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn bản ngoại giao bằng tiếng Việt nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể đối với việc soạn thảo bằng ngôn ngữ khác. Vì vậy, Trung tâm Biên – Phiên dịch quốc gia dưới sự chỉ đạo của Bộ đã tiến hành nghiên cứu và cho ra đời quyển sách “Văn bản ngoại giao Việt – Anh thông dụng” – bộ chỉ dẫn mới và hoàn thiện nhất về công tác soạn thảo văn bản ngoại giao. 

 

Tuần thứ tư của dự án Reference books for IR xin được giới thiệu đến các bạn bài Book Chapter Review được viết bởi ThS. Lê Phương Cát Nhi, Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế. Cuốn sách là nguồn tư liệu để sinh viên tham khảo trong quá trình học tập môn Nghiệp vụ Thư ký văn phòng Đối ngoại.

Các bạn có thể xem toàn văn bài review qua link: https://by.com.vn/7LMgvE
 
TIN LIÊN QUAN