Hoạt động học thuật

[THÔNG BÁO] V/V NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

11/05/2021
[THÔNG BÁO] V/V NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN
Khoa Quan hệ Quốc tế gửi đến các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 thông báo của Phòng Khoa học công nghệ thông tin như sau:
Căn cứ Kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 – 2021;
Căn cứ Kế hoạch tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 – 2021;
Căn cứ Kế hoạch tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm học 2020 – 2021;
Căn cứ kế hoạch tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka 2021 của Thành Đoàn.
Viện Đạo tạo sau đại học và Khoa học công nghệ thông báo đến các đơn vị các nội dung như sau:
1. Các đơn vị đôn đốc giảng viên hướng dẫn, sinh viên/ nhóm sinh viên hoàn tất thực hiện các đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học đã đăng ký theo quy trình Quản lý hoạt động NCKH sinh viên.
2. Đối với các đề tài có công trình (bài báo) dự kiến công bố trên các tạp chí vui lòng hoàn tất trước khi nghiệm thu. Hiện tại BTC Hội thảo Khoa học dành cho người học vẫn tiếp tục nhận bài đến hết ngày 15/5/2021.
3. Các đơn vị chủ động tổ chức nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp chuyên môn trước ngày 28/5/2021. Gửi hồ sơ hoàn tất nghiệm thu các đề tài về V. ĐTSĐH-KHCN trước 15/6/2021.
4. Viện ĐTSĐH-KHCN phối hợp với các đơn vị tổ chức Chung kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp trường năm 2021: trước ngày 15/6/2021
5. Viện ĐTSĐH-KHCN phối hợp giảng viên hướng dẫn hoàn tất chỉnh sửa 03 đề tài xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng chấm giải cấp trường, gửi dự thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021. Trước ngày 25/6/2021
6. Viện ĐTSĐH-KHCN phối hợp giảng viên hướng dẫn hoàn tất chỉnh sửa các đề tài (tối đa 40 đề tài) đề tài gửi dự thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2021 trong tháng 9/2021.

Như vậy, Khoa sẽ tiến hành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên Cấp chuyên môn trước ngày 28/05/2021 theo thông báo này của Nhà trường.
Khoa trân trọng thông báo đến Quý thầy cô hướng dẫn và các nhóm thực hiện đề tài được biết. Thông tin cụ thể Khoa sẽ thông báo đến các bạn trước thứ Sáu ngày 14/5/2021.

Trân trọng,
 

 
TIN LIÊN QUAN