Tin tức sự kiện

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Khoa QHQT và bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo trung tâm.

06/01/2023
Căn cứ theo quyết định số 44 và 45/QĐ-HĐT của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022, theo đó:
- Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế trực thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế từ ngày 01/01/2023.
- Bổ nhiệm các cá nhân sau vào Ban lãnh đạo Trung tâm:
TS. Đào Minh Hồng, Phó Trưởng Khoa, giữ vị trí Giám đốc Trung tâm.
TS. Trần Thanh Huyền, Trưởng Khoa, giữ vị trí Phó Giám đốc Trung tâm.
Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thực hiện nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM.


TIN LIÊN QUAN