Tin tức sự kiện

Thông tin về công tác tổ chức GDQP học kỳ 2A năm học 2022-2023

02/02/2023
Thực hiện theo kế hoạch năm học 2022-2023, sinh viên tham dự học Giáo dục quốc phòng tại HK 22.2A sẽ do Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh của Trường Quân Sự - Bộ Tư Lệnh TP.HCM tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ. 
Khoa Quan hệ Quốc tế chuyển đến các bạn thông báo của Phòng Đào tạo về Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức đào tạo GDQP (01/KH-P.ĐT, ngày 03/01/2023) và Hướng dẫn cho sinh viên tham dự học đợt HK2A (01/HD-PĐT, ngày 14/01/2023)
Các bạn theo dõi tại file hình ảnh đính kèm.
 


TIN LIÊN QUAN