Doanh nghiệp đối tác

Công ty Cổ phần Aladin

16/11/2020
1. Giới thiệu tổng quan:
Khi từng diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán tại Aladin Finance, sẽ có sự hiện diện và tương tác kết nối giữa hai chủ thể, mà sau đây chúng tôi – những người đứng đầu Công ty Cổ phần Aladin gọi là Nhà tư vấn và Nhà đầu tư. Sự kết nối giữa họ được hình thành trên mọi khía cạnh của thông tin và niềm tin có thể đem lại lợi ích cho nhau. Và vì thế, tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi chỉ áp dụng cho Nhà Tư vấn và Nhà đầu tư trên Hệ thống Aladin Finance.

Chúng tôi – Aladin JSC cam kết và nỗ lực không ngừng để đem lại cho Cộng đồng các nhà đầu tư, các nhà tư vấn một môi trường trực tuyến minh bạch và được quyền yêu cầu tất cả chủ thể tham gia cộng đồng tuân thủ đầy đủ các chính sách mà Công ty Cổ phần Aladin đã đề ra.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn cộng đồng là khuyến khích tạo ra môi trường đầu tư đáng tin cậy và an toàn. Chúng tôi xây dựng chính sách của mình dựa trên thông tin lấy từ cộng đồng và các chuyên gia trong những lĩnh vực như công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn mạng và bảo mật thông tin tư vấn giao dịch chứng khoán. Từ đó chính sách của chúng tôi bắt nguồn từ các nguyên tắc sau:

“Học”: Mọi người (không phân biệt tuổi tác, giới tính, xuất thân) đều có nhu cầu học hỏi và tìm hiểu các thông tin liên quan tới tài chính, giao dịch chứng khoán và đầu tư. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp và trao đổi thông tin để hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất, dễ hiểu nhất của từng định nghĩa cơ bản về các vấn đề liên quan.

“Hành”: Chúng tôi cung cấp không giới hạn các giải pháp trực tuyến để người dùng có thể thực hành trên các lĩnh vực như đầu tư tài chính, giao dịch chứng khoán và có quyền được yêu cầu mọi người thực hành một cách minh bạch, trọng tâm và không làm ảnh hưởng tiêu cực tới những người dùng khác.

“Kết nối”: Một nền tảng cộng đồng minh bạch, loại bỏ đi các vấn đề bất cân xứng thông tin nhằm tạo nên môi trường đầu tư và giao dịch chứng khoán trong sạch, trong sáng là điều mà chúng tôi hướng tới. Từ đó, chúng tôi kết nối mọi người trong cộng đồng để gây dựng niềm tin và sự tôn trọng tuyệt đối trong mối quan hệ giữa Nhà tư vấn và Nhà đầu tư.

“Chia sẻ”: Chúng tôi luôn tin tưởng rằng thông tin cần phải được chia sẻ và hướng tới những chủ thể có nhu cầu được sử dụng một cách trong sáng và mang lại một phần lợi ích cho giữa những chủ thể nói riêng và cộng đồng Aladin nói chung.


Chúng tôi – Những người đứng đầu Công ty Cổ phần Aladin đề ra Tiêu chuẩn Cộng đồng để phục vụ lợi ích Cộng đồng và nếu như Tiêu chuẩn này không được thể hiện rõ ràng hoặc không nhất quán. Trong từng trường hợp, chúng tôi cần được cung cấp thêm ngữ cảnh và sẽ giải quyết mọi mâu thuẫn trên tinh thần của Chính sách, thay vì mặt chữ nghĩa.
2. Ký kết MOU với UEF: 
Thời gian: 16/11/2019
Website: https://www.aladin.finance/
 
TIN LIÊN QUAN