Doanh nghiệp đối tác

Liên minh các Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

01/08/2021
1. Giới thiệu tổng quan:
Là một trong 4 sáng lập viên của ISC - Quang Trung, VNITO Alliance là Liên minh các Doanh nghiệp gia công CNTT lớn nhất Việt Nam.
Ra đời từ năm 2015, nhằm quảng bá và phát triển thương hiệu gia công phần mềm cho Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp gia công phần mềm, thiết lập cầu nối giữa các doanh nghiệp gia công phần mềm và các tổ chức chính phủ.
Ban thường trực Liên minh hiện nay bao gồm các lãnh đạo của: Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), Hội tin học Tp.HCM, TMA Solutions, Global Cybersoft (VN), Harvey Nash (VN), LogiGear, IMT Solutions, LARION Computing, Kyanon Digital, ISB Vietnam, Sunrise Software Solutions, Success Software Service.
2. Ký kết MOU với UEF: 
Thời gian: 20/05/2021
Website:http://vnito.org/
TIN LIÊN QUAN