Doanh nghiệp đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT

30/07/2021
1. Giới thiệu tổng quan:
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Đào Tạo YOOT được thành lập vào 08/2019 bởi những Doanh nhân đã thành công trong lãnh vực công nghệ và đào tạo, có cùng chung lý tưởng và nhiệt huyết muốn nâng cao năng lực của sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng của Doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời đại hội nhập và công nghiệp hóa đất nước.
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Đào Tạo YOOT dành trọn tâm sức phát triển nền tảng công nghệ YOOT để giúp sinh viên:
  • Chọn ngành học đúng
  • Rèn luyện kỹ năng mềm
  • Rèn luyện phẩm chất
  • Kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng
2. Ký kết MOU với UEF: 
Thời gian: 14/05/2021
Website: https://yoot.vn/
TIN LIÊN QUAN