Doanh nghiệp đối tác

Công ty Cổ phần Kiến Á

26/11/2020

1.Giới thiệu tổng quan về công ty:
Trải qua một chặng đường phát triển, KIẾN Á đã và đang từng bước khẳng định vị thế, uy tín của mình trên thị trường, không ngừng nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững và bước lên một tầm cao mới.

Tầm nhìn của KIẾN Á là trở thành Tập đoàn đẳng cấp quốc tế. Hiện nay, với hai lĩnh vực hoạt động chính là bất động sản và giáo dục, Tập đoàn đang được xây dựng, phát triển trên các nền tảng giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp, Sáng tạo và Hòa hợp. 

2. Ký kết MOU với UEF: 

Thời gian: 09/09/2016
Website: https://www.kiena.vn/

TIN LIÊN QUAN