Doanh nghiệp đối tác

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18/11/2020

1. Giới thiệu tổng quan:
Ngân hàng Kiên Long chính thức đi vào hoạt động vào ngày 27/10/1995, 
Giấy phép thành lập: Số 0056/NH-GP ngày 18/09/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 10 năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ 39, ngày 27 tháng 09 năm 2018.
Ngân hàng có một Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Mạng lưới hoạt động (tính đến tháng 12/2018) gồm có: Hội sở và 134 Chi nhánh, Phòng giao dịch trên toàn quốc.
Hoạt động chính: Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi. Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá. Cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

2. Ký kết MOU với UEF: 
Thời gian: 16/12/2010
Website: https://kienlongbank.com/

TIN LIÊN QUAN