Dự án cộng đồng

Digi Me: Dự án Service-Learning trong bối cảnh đặc biệt

11/08/2021
Giai đoạn 05-09/2021, do ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội do dịch Covid-19, Trung tâm SL UEF triển khai một số hoạt động phục vụ cộng đồng trực tuyến và cho thấy tiềm năng thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng trong các bối cảnh đặc biệt. Một trong số đó là dự án Service-Learning DIGI ME với mục tiêu kết nối các bạn sinh viên UEF với các tổ chức Phi lợi nhuận, các Doanh nghiệp xã hội nhằm triển khai các hoạt động Digital Marketing và Truyền thông tổ chức. Thông qua hoạt động dự án, sinh viên được nâng cao nhận thức về các hoạt động xã hội.


Sinh viên có kỹ năng và kiến thức học thuật về quảng cáo và truyền thông trực tuyến (digital Marcom) và thiết kế phần mềm hỗ trợ các hoạt động cùng chủ đề này cho các tổ chức xã hội, đặc biệt là nhóm DNXH hoặc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo xã hội (social innovation). Các hoạt động DIGI ME đã/đang triển khai tại CSL UEF trong khoảng thời gian từ 07-09/2021 với 40 sinh viên thuộc các nhóm nhỏ hỗ trợ cho các tổ chức khác nhau (tham khảo trong bảng sau) và hoàn toàn trực tuyến.


Nhiều quá trình hoạt động dự án, nhiều sự kiện cộng đồng đã được các bạn sinh viên UEF phối hợp với các tổ chức cộng đồng để triển khai:
Lập kế hoạch phát triển thương hiệu cùng DNXH SSVN
 
Phát triển Bộ nhận diện thương hiệu và Website cùng tổ chức SCSE
 
Tổ chức các hoạt động vì môi trường cho tổ chức 3Re.Asia
Các hoạt động truyền thông hộ trợ cho tổ chức The New Savvy
 
Tin và ảnh: Trung tâm Kết nối cộng đồng
TIN LIÊN QUAN