Hội thảo sự kiện

Triển lãm online: Poster các hoạt động Service-Learning

02/06/2021
Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF (CSL) trân trọng công bố một số hình ảnh hoạt động gắn kết cộng đồng được thực hiện trong giai đoạn 2019-2021 với lời Tri ân sâu sắc đến giảng viên, sinh viên, các đối tác cộng đồng và nhà tài trợ, đặc biệt là Cơ quan viện trợ Irish Aid thông qua tổ chức CSDS đã đồng hành trong hoạt động lồng ghép hoạt động cộng đồng vào môn học.

Xem nội dung bên dưới hoặc tải về file PDF tại đây 


TIN LIÊN QUAN