Hội thảo sự kiện

Sinh viên tham gia diễn đàn mô phỏng Nghị viện trẻ 2023 được tập huấn về tư duy thiết kế giải pháp

17/10/2023
Ngày 14/10, các nghị sĩ trẻ thuộc Diễn đàn mô phỏng Nghị viện trẻ - Chương trình Mekong 2023 (VNYP-Mekong 2023) đã có buổi tập huấn Quy trình đổi mới sáng tạo và tư duy thiết kế giải pháp hữu ích và sôi nổi. Hoạt động do Trung tâm Kết nối cộng đồng (TT.KNCĐ) UEF phổi hợp triển khai. TT.KNCĐ cũng là đối tác đồng tổ chức của VNYP-Mekong 2023. 
Các nghị sĩ trẻ được hướng dẫn bởi ThS. Trần Thị Mỹ Phượng - Giám đốc TT.KNCĐ và chị Huỳnh Kim Phụng - Nhân viên TT.KNCĐ. 
 

Hai tập huấn viên hướng dẫn các bạn nghị sĩ trẻ về quy trình đổi mới sáng tạo và tư duy thiết kế giải pháp
 
Thông qua những hoạt động gợi mở và tương tác, các nghị sĩ trẻ được tìm hiểu tổng quan về quy trình đổi mới sáng tạo gồm 5 bước: xác định vấn đề, phát triển và chọn ý tưởng, xây dựng và phác thảo mô hình, thử nghiệm và cải tiến, triển khai. Lần lượt nhiều phiên thảo luận được dẫn dắt nhằm tập huấn chuyên sâu về giai đoạn 1 - xác định vấn đề và giới thiệu loạt phương pháp như “Sơ đồ các bên liên quan”, “Cây vấn đề”, hay xác định “Chân dung người dùng”. Tại đây, các nghị sĩ trẻ đã hiểu được tầm quan trọng của việc thấu cảm với nỗi trăn trở của đối tượng hưởng lợi từ các giải pháp và chính sách, từ đó các bạn có thêm cơ sở đề xuất những sáng kiến xác đáng và thực tế nhất.
 


Các nghị sĩ trẻ tích cực lắng nghe và tập trung thực hành 
 
Ở giai đoạn 2 - phát triển ý tưởng, các nghị sĩ trẻ có thể lên ý tưởng về giải pháp/sáng kiến, xác định và lựa chọn các ý tưởng phù hợp, cùng như mô tả chi tiết ý tưởng và nghiên cứu ý tưởng của tiểu ban trên thực tế. Được biết, tại chương trình VNYP - Mekong 2023, từng tiểu ban phải đề xuất chính sách đã được góp ý từ ba phiên họp mô phỏng để cùng nhau biểu quyết và thông qua các đề xuất chính sách đưa vào Tuyên ngôn Thanh niên hành động vì khí hậu khu vực Mekong. Các tiểu ban cũng sẽ trình bày các sáng kiến đổi mới sáng tạo cho Ban tổ chức cùng toàn thể Nghị viện.
 


Các bạn chia sẻ kết quả thảo luận sau mỗi công cụ trong suốt ngày tập huấn
 
Các nghị sĩ trẻ sẽ tiếp tục làm việc cùng những người đồng hành của diễn đàn để tiếp tục đưa ra các giải pháp hữu ích xoay quanh các chủ đề: Chuyển dịch năng lượng; Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước; Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tương ứng với: vùng Thượng nguồn sông Mekong; vùng Hạ nguồn sông Mekong; vùng Đông Nam bộ.
 
Hội nghị Thanh niên Mekong và Gala tổng kết sẽ được tổ chức tại An Giang vào tháng 11 sắp tới
 
Hoàn thành chương trình tập huấn về Quy trình đổi mới sáng tạo và tư duy thiết kế giải pháp, tin rằng các nghị sĩ trẻ đã có được những kiến thức và kỹ năng hữu ích để áp dụng phù hợp, không chỉ quá trình đề xuất giải pháp của tiểu ban, mà còn có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào các bạn quan tâm.
 
Diễn đàn mô phỏng Nghị viện trẻ - Chương trình Mekong 2023 được nhận bảo trợ bởi Quỹ sáng kiến Green Youth Labs với sự hỗ trợ từ Bộ Kinh tế và Hành động vì khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức, Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI), Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB), và Chương trình đổi mới sáng tạo UNLEASH, Lãnh sự quán Hoa Kỳ cùng với sự bảo trợ và đồng tổ chức bởi Trung tâm Kết nối cộng đồng, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

 
TT.KNCĐ
Ảnh: VNYP - Mekong 2023
TIN LIÊN QUAN