Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Quốc tế Karlshochschule

11/12/2021
Trường đại học quốc tế ở Đức có các chương trình đào tạo nhận được chứng nhận Vàng kiểm định chất lượng của FIBAA, Đức (Accredited Progamme Premium) với nhiều học động cộng đồng. Trở thành đối tác chiến lược của Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF để cùng triển khai các hoạt động Service-Learning quốc tế nhằm mang đến trải nghiệm học tập đa dạng và quốc tế cho sinh viên cả hai trường.
TIN LIÊN QUAN