Tin Nổi bật
Xây dựng sân chơi sắc màu cho trẻ em tại Trung tâm Bình Triệu
Xuất phát từ nhu cầu của gần 400 trẻ em học tập tại Trung tâm Bình Triệu chưa có một sân chơi đúng nghĩa, Trung tâm Service-Learning Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF)...
Dự án “Những chiếc lọ thông minh” tuyển sinh viên tham gia
Tài chính và quản lý tài chính là một trong những thế mạnh của sinh viên UEF. Ở dự án này sinh viên UEF sẽ tham gia lập kế hoạch và giảng dạy kỹ năng tài chính cá nhân...
Chia sẻ của một điều phối viên dự án Service-Learning
Trong vai trò Điều phối viên mới của Trung tâm Service Learning, được đồng hành cùng các bạn sinh viên từ lúc tập huấn định hướng đến ngày khởi động dự án “Link to the...
Bản tin Trung tâm CSL
Tập hợp các bản tin hoạt động của CSL, các bản tin được phát hành 3...
Loading...