Đăng ký môn học

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021

30/06/2020

Phòng Đào Tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký: sinh viên hệ đào tạo chính qui, bậc đại học và cao đẳng.

2. Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 07/07/2020 đến 16h30 ngày 11/07/2020

  • Danh sách các lớp học phần dự kiến mở (xem tại đây)

  • Sinh viên căn cứ vào thời khóa biểu đã có, đăng ký chọn học phần phù hợp (lưu ý: chọn đúng mã học phần, tên học phần, học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh …, tham khảo CTĐT của khóa mình tại đây, ký hiệu nhóm học phần giảng dạy bằng tiếng Anh: A01E – nhóm 01 đợt A và E-English).

  • Đối với những học phần chưa được mở, nếu sinh viên có nguyện vọng học thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng: thực hiện bằng cách nhập vào mã số môn học, nhóm, buổi học ở mục đăng ký môn nguyện vọng (phía cuối trang đăng ký).

  • Đối với môn Giáo dục thể chất (Khóa 2018, Khóa 2019: 3 học phần): Sinh viên có thể chọn 1 trong 4 nội dung để tham gia học tập và rèn luyện thể chất:

Tên học phần

Mã học phần

GDTC – Thể hình thẩm mỹ 1, 2, 3

GYM1341, GYM1342, GYM1343

GDTC – Aerobic 1, 2, 3

GYM1311, GYM1312, GYM1313

GDTC – Vovinam 1, 2, 3

GYM1321, GYM1322, GYM1323

GDTC – Boxing 1, 2, 3

GYM1331, GYM1332, GYM1333

 

  • Đối với môn Ngoại ngữ 2 (Khóa 2018, Khóa 2019 ): Sinh viên có thể chọn 1 trong các ngoại ngữ 2 để học, như sau:

Ngành học

Ngoại ngữ 2

Mã học phần

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Nhật 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Hàn  1, 2, 3, 4

JPN2101, JPN2102, JPN2103, JPN2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
KOR1136, KOR1137, KOR1138, KOR1139

Ngôn Ngữ Nhật

Tiếng Anh 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Hàn  1, 2, 3, 4

ENG2101, ENG2102, ENG2103, ENG2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
KOR1136, KOR1137, KOR1138, KOR1139

Ngôn Ngữ Hàn Quốc
(Khóa 2019)

Tiếng Anh 1, 2, 3, 4
Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4
Tiếng Nhật 1, 2, 3, 4

ENG2101, ENG2102, ENG2103, ENG2104
FRA2101, FRA2102, FRA2103, FRA2104
JPN2101, JPN2102, JPN2103, JPN2104

 

3. Thời gian công bố kết quả đăng ký: Kết quả đăng ký chính thức sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 27/07/2020.
4. Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): từ ngày 05/08/2020 đến 15/08/2020
5. Thời gian bắt đầu năm học mới: 14/09/2020
Lưu ý: Đối với sinh viên có học bổng tuyển sinh, nhà trường tiến hành xét điều kiện duy trì học bổng năm học 2020-2021 sau khi có kết quả của học kỳ 2B năm học 2019-2020, sinh viên cập nhật lại học phí vào ngày 21/09/2020.
Thông tin chi tiết và cụ thể hơn, Sinh viên vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

Mọi thông tin Sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ học để được hỗ trợ qua các kênh như sau:
- Facebook: UEF - Trung tâm Hỗ trợ học vụ
- Zalo: 0908 560 999
- Tư vấn học vụ trực tuyếnhttps://www.uef.edu.vn/tththv
- Hotline: 028 5422 1375
Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
- Trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ học vụ (Tầng 2), Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM.

 

TT.HTHV

TIN LIÊN QUAN