Đăng ký môn học

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2 năm học 2019 - 2020

03/12/2019

1Đối tượng đăng ký: sinh viên hệ đào tạo chính qui, bậc đại học và cao đẳng.
2. Thời gian đăng ký: từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019

  • Danh sách các lớp học phần dự kiến mở (xem tại đây)
  • Sinh viên căn cứ vào thời khóa biểu đã có, đăng ký chọn học phần phù hợp (lưu ý: chọn đúng mã học phần, tên học phần, học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh …, tham khảo CTĐT của khóa mình tại đây, ký hiệu nhóm học phần giảng dạy bằng tiếng Anh: A01E – nhóm 01 đợt A và E-English).
  • Đối với những học phần chưa được mở, nếu sinh viên có nguyện vọng học thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng: thực hiện bằng cách nhập vào mã số môn học, nhóm, buổi học ở mục đăng ký môn nguyện vọng (phía cuối trang đăng ký).
  • Công bố kết quả đăng ký chính thức vào ngày 20/12/2019

3. Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): từ ngày 25/12/2019 đến 05/01/2020
4. Thời gian học: 10/02/2020 

Sinh viên vui lòng xem kết quả đăng ký học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 TẠI ĐÂY

TIN LIÊN QUAN