Đăng ký môn học

Thông báo V/v dự kiến mở các lớp học phần dành cho sinh viên các Khóa (đặc biệt Khóa 2016) học trả nợ

07/11/2019

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa, đặc biệt khóa 2016 hoàn thành học phần kịp tiến độ đạo tạo của khóa học theo quy định, Phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học phần bổ sung trong học kỳ 191B, năm học 2019 - 2020.
Các bạn xem cụ thể các học phần dự kiến mở t
rong hình bên dưới nhé:

Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần hỗ trợ, các bạn liên hệ với TTHTHV qua các kênh sau:

  • Điện thoại: 028 5448 4050 - 002, 003
  • Facebook: UEF - Trung tâm Hỗ trợ học vụ
  • Tư vấn học vụ trực tuyến: https://daotao.uef.edu.vn/
  • Trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ học vụ (Tầng 4), Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính UEF.


Sinh viên vui lòng xem thông tin cụ thể TẠI ĐÂY

 

TIN LIÊN QUAN