Quy chế - Quy định

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2023, 2022, 2021

18/11/2023
Để giúp các bạn sinh viên Khóa 2023, 2022, 2021 hiểu rõ về cách tính từng loại điểm và vai trò của chúng trong việc đánh giá kết quả học tập, Trung tâm Hỗ trợ học vụ gửi đến các bạn hướng dẫn cụ thể để chúng ta cùng nhau nắm rõ những nội dung hữu ích sau:

1. Điểm được tính như thế nào?
2. Điểm bao nhiêu thì đạt môn?
3. Có bao nhiêu loại điểm đánh giá và vai trò của chúng là gì?
Cùng các lưu ý quan trọng, liên quan đến điểm học tập của sinh viên.

Qua bài viết này, TT.HTHV hướng dẫn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi quá trình học tập, đặt ra mục tiêu và sắp xếp kế hoạch phù hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất.


Với sinh viên Khóa 2020 trở về trước, các bạn có thể xem lại Hướng dẫn cách tính điểm theo quy định áp dụng cho khóa học của mình tại đây.

TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN