Quy chế - Quy định

QUY ĐỊNH XẾP HẠNG BẰNG TỐT NGHIỆP

10/08/2023
Sinh viên được Nhà trường xét và công nhận tốt nghiệp khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ các điều kiện xét tốt nghiệp. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào Điểm trung bình tích lũy toàn khóa như sau:
. Xuất sắc: Từ 3,60 đến 4,00
. Giỏi: Từ 3,20 đến 3,59
. Khá: Từ 2,50 đến 3,19
. Trung bình: Từ 2,00 đến 2,49
Lưu ý, đối với sinh viên có Điểm trung bình tích lũy toàn khóa loại Xuất sắc và Giỏi, hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Đối với sinh viên Khóa 2020 trở về trước: Có số tín chỉ phải học lại (kể cả học cải thiện) vượt 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình.
. Đối với sinh viên Khóa 2021, 2022: Khối lượng của các học phần phải học lại vượt 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình.
2. Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.
Các bạn sinh viên cần nắm rõ quy định xếp hạng bằng tốt nghiệp để sắp xếp cho mình kế hoạch học tập hiệu quả và đạt kết quả cao.Chi tiết quy định, quy chế đào tạo, sinh viên vui lòng xem tại đây.

TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN