Thời khóa biểu - Lịch thi
LƯU Ý LỊCH THI HK2A, NĂM HỌC 2019-2020
LƯU Ý LỊCH THI HK2A, NĂM HỌC 2019-2020 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM
LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020
Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020, Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo v/v tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo Khóa 2016
Thông báo v/v tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo Khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại...
LƯU Ý CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG HK191B, NĂM HỌC 2019-2020
Các mốc thời gian quan trọng trong HK1B năm học 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Kỳ thi học kỳ 1A sắp đến, sinh viên Nhà UEF đã sẵn sàng cho một mùa thi nghiêm túc, hiệu quả
Kỳ thi học kỳ 1A sắp đến, sinh viên Nhà UEF đã sẵn sàng cho một mùa thi nghiêm túc, hiệu quả - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng...
Hướng dẫn cách xem thời khóa biểu học tập cho tân sinh viên UEF
Hướng dẫn cách xem thời khóa biểu học tập cho tân sinh viên UEF - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thời khóa biểu môn giáo dục quốc phòng học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu môn giáo dục quốc phòng học kỳ hè năm học 2018 - 2019 - Thời khóa biểu - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại...
Lịch thi học kỳ 3 năm học 2018 - 2019
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019 - TTHTHV - Trường Đại học Kinh tế Tài chinh Hồ chí minh - UEF
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - TTHTHV - Đại học Kinh tế Tài chinh Hồ chí minh - UEF