Thời khóa biểu - Lịch thi
Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 21.1A đối với sinh viên Khóa 2018, 2019, 2020 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 - 21/11/2021, theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống UEF-LMS và Microsoft Teams. Nhằm...
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; nhằm đảm bảo an toàn cho người học và đảm bảo tiến độ đào tạo năm học 2020-2021; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính...
Kỳ thi Học kỳ 202A sẽ diễn ra từ ngày 26/04 đến 09/05/2021. Các bạn SV tra cứu lịch thi cụ thể của mình tại website: https://daotao.uef.edu.vn/ và lưu ý đi thi đúng giờ nhé. CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP TỐT...
LỊCH THI HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2020-2021, CÁC KHÓA - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2B, NH 2019 - 2020 - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè, NH 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
LỊCH THI HỌC KỲ 2B, NĂM HỌC 2019 - 2020- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Phòng Khảo thí thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần - HK192, Năm học 2019-2020.
Lịch thi Giáo dục quốc phòng - Học kỳ 3 (HK hè), NH 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
LƯU Ý LỊCH THI HK2A, NĂM HỌC 2019-2020 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM