Thời khóa biểu - Lịch thi
Kỳ thi kết thúc học phần HK 2A, NH 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 2020 (Nhóm 2) diễn ra từ ngày 01/04 đến ngày 06/04/2024.
Căn cứ theo kế hoạch học tập, Học kỳ 1B/ năm học 2023-2024 dành cho sinh viên Khóa 2020 và 2021 bắt đầu từ ngày 20/11/2023.
SINH VIÊN KHÓA 2020, 2021, 2022 BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023 (SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN) inh viên Khóa 2020, 2021, 2022 bắt đầu HK2A, NH 2022-2023 (Sau Tết Nguyên...
SINH VIÊN KHÓA 2019 BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023 (SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN) Sinh viên Khóa 2019 bắt đầu HK2A, NH 2022-2023 (Sau Tết Nguyên Đán) từ ngày 13/02/2023
SINH VIÊN KHÓA 2022 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023 Sinh viên Khóa 2022 thi kết thúc học phần HK1B, NH 2022-2023 từ ngày 13 – 18/02/2023
TỔ CHỨC HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023 Phòng Đào tạo thông tin đến SV tham gia học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP) trong...
Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 21.1A đối với sinh viên Khóa 2018, 2019, 2020 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 - 21/11/2021, theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống...
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; nhằm đảm bảo an toàn cho người học và đảm bảo tiến độ đào tạo năm học 2020-2021; Hiệu trưởng Trường...
Kỳ thi Học kỳ 202A sẽ diễn ra từ ngày 26/04 đến 09/05/2021. Các bạn SV tra cứu lịch thi cụ thể của mình tại website: https://daotao.uef.edu.vn/ và lưu ý đi thi đúng...
LỊCH THI HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2020-2021, CÁC KHÓA - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM