Tin tức hoạt động
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Lễ...
Nằm trong khuôn khổ hoạt động cải tiến sau đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, nhằm trang bị cho quý Thầy/Cô UEF có thêm kiến thức trong quá trình xây dựng Chương trình...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục...
Sáng ngày 01/9/ 2018, chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã chính thức...
Từ ngày 28/8/2018 đến ngày 01/9/2018, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Tp. Hồ Chí Minh sẽ chính thức đón Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo...
Từ ngày 28/8/2018, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiến hành công tác khảo sát chính thức tại trường...
Theo kế hoạch, hai ngày 15 và 16/8, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiến hành công tác khảo sát sơ bộ...
Ngày 16/10/2017 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức lớp tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng và Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn...
Nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài sắp tới, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh đã cử đại diện tham dự khóa tập huấn "Công tác đảm bảo chất lượng và...
Nhằm chuẩn bị cho công tác kiểm định, chất lượng sắp tới, Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức lớp tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng...