Đáp án

Đáp án đề thi kỳ thi kết thúc học phần HK2A, năm học 2023 - 2024 (Đợt thi từ ngày 19/4/24 đến ngày 27/4/24)

13/05/2024
Phòng Khảo thí công bố đáp án đề thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 19/4/2024 đến ngày 27/4/2024). Các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết sau:

- Ngày 19 tháng 4 năm 2024

- Ngày 20 tháng 4 năm 2024

- Ngày 22 tháng 4 năm 2024

- Ngày 23 tháng 4 năm 2024

- Ngày 24 tháng 4 năm 2024

- Ngày 25 tháng 4 năm 2024

- Ngày 26 tháng 4 năm 2024

- Ngày 27 tháng 4 năm 2024

Lưu ý: Sinh viên sử dụng tài khoản mail do nhà trường cấp để đăng nhập.
Trân trọng./.
PHÒNG KHẢO THÍ
TIN LIÊN QUAN