Thông báo lịch thi
Các bạn sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau:
Các bạn sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau:
Các bạn Sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1A, năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau: Thời gian: Từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 18/11/2023. Lịch...
Sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau: Thời gian: từ ngày 21/08/2023 đến hết ngày 26/08/2023. Lịch thi...
Thông báo Thi kết thúc học phần HK2B - Năm học: 2022 - 2023 Lịch thi chi tiết tra cứu tại: https://daotao.uef.edu.vn