Thông báo lịch thi

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2023 - 2024

09/04/2024
Các bạn sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2023 – 2024. Cụ thể như sau:

Thời gian: Từ ngày 19/04/2024 đến ngày 27/04/2024.

Sinh viên tra cứu lịch thi chi tiết tại: https://daotao.uef.edu.vn/

Một số lưu ý quan trọng khi tham gia kỳ thi:


Sinh viên xem nội dung thông báo chi tiết tại đây.

Chúc các bạn sinh viên đạt được kết quả tốt trong kỳ thi.
PHÒNG KHẢO THÍ

 
TIN LIÊN QUAN