Thông báo lịch thi

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B - NĂM HỌC 2023 - 2024

04/01/2024
Các bạn sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 – 2024. Cụ thể như sau:

Thời gian: Từ ngày 19/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024

Sinh viên tra cứu lịch thi chi tiết tại: https://daotao.uef.edu.vn/

Một số lưu ý quan trọng khi tham gia:

Sinh viên xem nội dung thông báo chi tiết tại đây 
Chúc các bạn sinh viên đạt được kết quả tốt trong kỳ thi.
PHÒNG KHẢO THÍ.
TIN LIÊN QUAN