Thông báo lịch thi

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 1A - NĂM HỌC 2023 – 2024

16/10/2023
 
Các bạn Sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1A, năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau:
Thời gian: Từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 18/11/2023.
Lịch thi chi tiết tra cứu tại: https://daotao.uef.edu.vn
 
Nội dung thông báo chi tiết xem tại đây!
TIN LIÊN QUAN