Thông báo tập huấn CBCT định kỳ
Thực hiện theo chỉ đạo của BGH, P.KT tổ chức tập huấn CBCT nhằm cập nhật những điều chỉnh trong công tác khảo thí cũng như cải tiến công tác tổ chức thi ngày càng...