Thông báo phúc khảo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2023 - 2024

19/03/2024
Mến chào các bạn sinh viên, phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 - 2024.

Các bạn sinh viên vui lòng xem kết quả phúc khảo tại đây

Đối với các sinh viên CÓ THAY ĐỔI về điểm, Phòng Khảo thí sẽ gửi thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm nhận lại lệ phí phúc khảo.
 
Phòng Khảo thí
TIN LIÊN QUAN