Thông báo phúc khảo

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK2A (ĐỢT THI TỪ NGÀY 19/4 ĐẾN 27/4), NH 2023 - 2024

13/05/2024
Phòng Kho thí thông báo thi gian nhận đơn phúc kho bài thi kết thúc học phần học k2A, năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau:

1.  Thời gian: từ ngày 14/5/2024 đến hết ngày 21/05/2024.

2.  Thời gian tng báo kết quả dự kiến: ngày 01/06/2024.

3.  Đối tưngSinh viên tham gia kthi kết thúc học phn học k 2A, năm học 2023 – 2024, đợt thi từ ngày 19/4/2024 đến ngày 27/4/2024.

4. Hình thức đăng ký phúc khảo:
- Đăng ký trực tuyến:
    
(Xem hướng dẫn phúc khảo tại website: https://www.uef.edu.vn/khaothi/thong-tin-phuc-khao)

5.  Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).

Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thân chào các bạn sinh viên.

 
PHÒNG KHẢO T
TIN LIÊN QUAN