Thông báo phúc khảo

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK2A (ĐỢT THI TỪ NGÀY 4/4 ĐẾN 6/4), NĂM HỌC 2023 - 2024

23/04/2024
Phòng Kho thí thông báo thi gian nhận đơn phúc kho bài thi kết thúc học phần học k2A, năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau:
1.  Thời gian: từ ngày 24/4/2024 đến hết ngày 03/5/2024.

2.  Thời gian tng báo kết quả dự kiến: ngày 13/5/2024.

3.  Đối tưng: Sinh viên tham gia kthi kết thúc học phn học k 2A, năm học 2023 – 2024, đợt thi từ ngày 4/4/2024 đến ngày 06/4/2024.

4. Hình thức đăng ký phúc khảo:
- Đăng ký trc tuyến: 
 
(Xem hướng dẫn phúc khảo tại website: https://www.uef.edu.vn/khaothi/thong-tin-phuc-khao)
5.  Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).
Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.
Thân chào các bạn sinh viên.
Phòng Khảo thí.
TIN LIÊN QUAN