Giới thiệu

Tổng quan

01/04/2019
Tiếp nối những nỗ lực không ngừng và những thành quả đạt được của ngành ngôn ngữ Nhật, đồng thời Nhà trường mong muốn sinh viên có thể tiếp cận thêm nhiều nền văn hóa ở các nước châu Á. Từ đây Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa quốc tế trường Đại học Kinh tế-Tài chính được thành lập vào ngày 20/3/2019 theo quyết định số 07/QĐ-HĐQT được ký ngày 15/3/2019, với nhiệm vụ chính là đào tạo tiếng Nhật và tiếng Hàn

Mục tiêu đào tạo
Khoa Ng
ôn ngữ - Văn hóa Quốc tế được thành lập với mục tiêu chung là đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế hoặc ở các lĩnh vực chuyên môn khác đòi hỏi người lao động phải có trình độ năng lực tiếng Nhật, tiếng Hàn thành thạo.

Chương trình đào tạo
Khoa Ng
ôn ngữ - Văn hóa Quốc tế đảm nhiệm đào tạo các chương trình:
- Ngôn ngữ Nhật


Ngôn ngữ Trung Quốc
   
 
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa có học vị từ thạc sỹ trở lên và tốt nghiệp hệ chính quy loại khá, giỏi từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng nước ngoài có nhiều kinh nghiệm đứng lớp và đầy nhiệt huyết cũng là một điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của Khoa.
                                     


Tập thể Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế
 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Khoa Ng
ôn Ngữ - Văn hóa Quốc tế, trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM
Tầng 4, số 141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 028.5422.1396 
Email: khoangonnguvhqt@uef.edu.vn
Website: https://www.uef.edu.vn/knnvhqt

 
TIN LIÊN QUAN