Sinh viên

Chiêu sinh đa dạng các khóa đào tạo tin học ngắn hạn cho sinh viên UEF

13/11/2020

Nhằm nâng cao kỹ năng tin học, bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học chính quy cũng như tăng cường kỹ năng ứng dụng tin học trong công việc cho các học viên quan tâm, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF tổ chức chiêu sinh và đào tạo các khóa học ngắn hạn.

Sinh viên UEF và các học viên ngoài trường có thể đăng ký tham gia từ nay đến hết ngày 18/11/2020. 

Để tham khảo thêm, các bạn có thể truy cập trang web của Trung tâm https://www.uef.edu.vn/ttnnth hoặc qua link: https://www.uef.edu.vn/ttnnth/thong-tin-khai-giang/da-dang-cac-khoa-dao-tao-tin-hoc-ngan-han-cho-sinh-vien-uef-9669

Cụ thể, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng sẽ triển khai đào tạo các khóa học đa dạng như Báo cáo Thuế, Thực hành Báo cáo Tài chính, Thực hành Kế toán Việt Nam.

Thông tin khóa học:

1. Thực hành Báo cáo Thuế:

- Thời gian học: từ 03/12/2020 đến 29/12/2020, học thứ 3.5.7, từ 18:15 đến 21:15

2. Thực hành Kế toán Việt Nam:

- Thời gian học: từ 22/11/2020 đến 10/01/2021, học Chủ nhật, từ 7:00 đến 12:10

3. Thực hành Báo cáo Tài chính:
- Thời gian học từ 15/11/2020 đến 03/01/2021, học Chủ nhật, từ 7:00 đến 12:10
Hạn đăng ký: hết ngày 18/11/2020
Hồ sơ kèm theo: 01 CMND photo (không cần công chứng) + 02 hình thẻ 3x4
Nơi đăng ký: trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng (tầng 4)


Thông tin chi tiết liên hệ:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng (Tầng 4 - Viện Quốc tế).
ĐT: 028.5422 6666 (180) 
Website: www.uef.edu.vn/ttnnth
Email: trungtamnnth@uef.edu.vn 


 

TIN LIÊN QUAN