Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên toàn trường đăng ký thi và lấy Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Aptis của Hội đồng Anh...
bullet
Nhằm nâng cao kỹ năng tin học, bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học chính quy cũng như tăng cường kỹ năng ứng...
bullet
Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và các kĩ năng thực tế phù hợp với từng chuyên ngành, bổ sung điều kiện chuẩn...
bullet
Kỹ năng về đối ngoại và nghiệp vụ lễ tân là những yếu tố quan trọng của việc lựa chọn nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập...
bullet
Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng tiếng Anh và tin học thực hành phù hợp với từng chuyên ngành, bổ sung điều...
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 14- TT Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng | Đại học Kinh tế tài chính - UEF
bullet
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 13- TT Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng | Đại học Kinh tế tài chính - UEF- TT Tin học - Ngoại...
bullet
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 12- TT Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng | Đại học Kinh tế tài chính - UEF
bullet
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Digital Marketing-K11
bullet
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Digital Marketing-K10
Loading...