Nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tế về việc lập kế hoạch, quản lý tài chính doanh nghiệp, đồng thời bổ sung điều kiện chuẩn...
UEF chiêu sinh và đào tạo khóa học Digital Marketing đợt 2, 2017
Với mục tiêu đào tạo toàn diện, trang bị kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, Trung tâm Tin học - Ngoại...
UEF tổ chức ôn tập và thi Tiếng Anh B1 - Đợt 5 năm 2017
Theo quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), sinh viên sử dụng chứng chỉ B1 (khung...
Thời khoá biểu lớp Báo cáo tài chính-K01
Thời khoá biểu Digital Marketing-K06
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Digital Marketing-K06​ ​(Khai giàng...
Thời khoá biểu Anh văn B1 khoá 6 & 7
Thời khoá biểu Anh văn B1 khoá 6 & 7
Thời khoá biểu lớp Digital Marketing 1 - Khoá 01
Thời khoá biểu lớp Digital Marketing 1 - Khoá 01
Kết quả kỳ thi Tin học SPSS ngày thi 25.06.2017
Kết quả kỳ thi Tin học SPSS ngày thi 25.06.2017
Liên kết
Loading...