Đào tạo Doanh nghiệp

Chương trình

25/04/2022

 BỒI DƯỠNG THEO NHU CẦU

1. Khóa Tiếng Anh

Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo từ các khóa tiếng Anh cơ bản tới các khóa chuyên sâu theo ngành nghề và theo từng kỹ năng. Chúng tôi xây dựng, thiết kế nội dung chương trình học đáp ứng yêu cầu của tổ chức /Doanh Nghiệp và trình độ của học viên dựa trên kết quả tư vấn và kết quả kiểm tra trình độ đầu vào.

Khóa Anh Ngữ Chuyên Kỹ Năng

Bao gồm nhiều khóa học chuyên sâu theo nhiều kỹ năng khác nhau. Mỗi khóa học tập trung vào những tình huống kinh doanh cần sử dụng những kỹ năng chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên cho các kỹ năng đặc biệt để giúp giao tiếp tự tin và hiệu quả:   

 • Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại- Kỹ năng đàm phán
 • Phát âm chuẩn
 • Kỹ năng viết trong kinh doanh
 • Kỹ năng hội họp-Kỹ năng thuyết trình.

Tiếng Anh Giao tiếp thương mại, Quốc tế.

Phù hợp cho người có nguyện vọng phát triển kỹ năng Anh ngữ chuyên sâu trong những tình huống kinh doanh, như: hội họp, trao đổi qua điện thoại, kỹ năng viết theo cách trang trọng và bình thường, cách mô tả người, địa điểm và tiến trình công việc, viết những đề xuất, sắp xếp và thay đổi cuộc hẹn, cách nêu ý kiến, thảo luận và nhiều những đề tài kinh doanh khác.
Mục tiêu nhằm đạt được khả năng giao tiếp Anh ngữ theo đúng mục đích và tình huống thực tế trong trong doanh nghiệp.

2. KHOÁ QUẢN TRỊ CHO DOANH NGHIÊP

 • CEO, CFO tinh gọn
 • Kỹ năng giao tiếp dành cho điều dưỡng và y tá
 • Quản trị tinh gọn
 • Khởi nghiệp tinh gọn
 • Marketing và quản trị tinh gọn cho các đơn vị nghệ thuật
 • Marketing và bán hàng trực tuyến.
 • Quản trị rủi ro và khủng hoảng,
 • Quản trị bán hàng chuyên nghiệp

 

3. KHÓA KỸ NĂNG (THEO CẤP BẬC)

STT

Tên khóa

Chuyên đề

Số ngày

1

Kỹ năng dành cho lãnh đạo (cấp Giám đốc/ Phó giám đốc)

Phong cách lãnh đạo (leadership)

1

Văn hóa tổ chức (corporate culture)

1

Quản lý sự thay đổi (change management)

1

2

Kỹ năng dành cho cán bộ quản lý cấp trung (Trường/ Phó Phòng

 

Kỹ năng lãnh đạo

1

Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc

1

Kỹ năng giao việc

0.5

Động viên nhân viên

0.5

Kỹ năng hướng dẫn công việc

1

Kỹ năng điều hành cuộc họp

1

Kỹ năng thuyết trình

1

Quản lý và đánh giá kết quả công việc

1

Kỹ năng làm lãnh đạo nhóm (Team leadership)

1

Kỹ năng giải quyết vấn đề

1

3

Kỹ năng làm việc cho nhân viên -

 

Định hướng nghề nghiệp, tư duy tích cực

 

1

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

2

Kỹ năng làm việc nhóm (Team work)

1

7 thói quen của người làm việc hiệu quả

2

Kỹ năng soạn thảo văn bản

1

Kỹ năng thuyết trình

2

Kỹ năng quản lý thời gian - lập kế hoạch và tổ chức công việc

2

Giải quyết vấn đề và mâu thuẫn

1

Cân bằng công việc và cuộc sống

1

Kỹ năng đàm phán – thương lượng

2

KHÓA CHUYÊN SÂU

STT

Tên khóa

Chuyên đề

Số ngày

1

Bán hàng

 

 

Kỹ năng bán hàng hiệu quả -cơ bản

2

Kỹ năng bán hàng hiệu quả -nâng cao

2

Kỹ năng quản lý & giám sát bán hàng

2

Kỹ năng thương lượng và đàm phán hiệu quả

2

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

 

2

3

Chăm sóc khách hàng

Nghệ thuật chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

2

4

Tiếp thị

Kỹ năng tiếp thị hiệu quả -cơ bản

1

Kỹ năng tiếp thị hiệu quả -nâng cao

1

Kỹ năng quản lý & giám sát tiếp thị

1

Kỹ năng tiếp thị online hiệu quả

1

5

Nhân sự & đào tạo

Đào tạo nhân viên (Train the trainer)

3

Huấn luyện nhân viên (Coaching skills)

2

Phỏng vấn tuyển chọn

2

6

Phát triển cá nhân

Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

2

Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

1

Kỹ năng quả lý thời gian hiệu quả

1

 Kỹ năng hoạch định cá nhân

1

Tư duy phản biện

2

 1. KHÓA NGHIỆP VỤ
 • Phong Thủy giao tiếp và cuộc sống- 6 buổi
 • Kiến thức hành nghề Bất động sản - 5 buổi
 • Kiến thức hành nghề môi giới chứng khoán - 5 buổi
 • Kiến thức hành nghề phân tích tài chính -8 buổi
 • Kiến thức hành nghề quản lý quỹ -9 buổi
TIN LIÊN QUAN