Lịch thi
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 21-...
Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các cá nhân có nhu cầu.
Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do (cập nhật đến ngày 07/01/2023) như sau:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do (cập nhật đến ngày 25/11/2022) như sau:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do (cập nhật đến ngày 29/10/2022) như sau:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do (cập nhật đến ngày 10/09/2022) như sau:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do (cập nhật đến ngày 25/08/2022) như sau:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do (cập nhật đến ngày 27/07/2022) như sau: