Lịch thi
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do (cập nhật đến tháng 09/2023) như sau:
Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các cá nhân có nhu cầu.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 23 và...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 05-...
Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các cá nhân có nhu cầu.
Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các cá nhân có nhu cầu.
Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam tháng 6 và tháng 7/2023
Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, các cá nhân có nhu cầu.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 23-...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày...