Lịch thi
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 13 và...
Các kỳ thi được tô xanh sẽ được hỗ trợ có kết quả kịp thời cho đợt xét tốt nghiệp gần nhất
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 02 và...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 15 và...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 28 và...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do tháng 02 - 06/2024 (cập nhật đến tháng 04/2024) như sau:
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 11 và...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 09 và...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do tháng 02 - 06/2024 (cập nhật đến tháng 01/2024) như sau:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do tháng 01-03/2024 (cập nhật đến tháng 12/2023) như sau: