Đào tạo Địa phương

Kết quả- Hình ảnh

25/04/2022

KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG

Hơn 10 năm qua, UEF đã tổ chức hơn 200 khóa đào tạo và bồi dưỡng cho các địa phương:

 • Số lượng giảng viên: Hơn 150 lượt giảng viên tham gia giảng dạy
 • Số lượng học viên: hơn 10.000.
 • Số lượng đối tác: 30 đối tác
 • Số lượng chương trình đã thiết kế: 50 chương trình
 • Mức hài lòng của học viên: Trên 90%
 • Mức độ ứng dụng kiến thức và của học viên vào thực tế: Trên 80%

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC TIÊU BIỂU

 • KHÓA KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - AMD BẾN TRE

 • KHÓA STEM – SGD & ĐT TÂY NINH

 • KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ - SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐĂK NÔNG, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NINH THUẬN

 

 • KHÓA BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP, TÂY NINH

 • ​​​​TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHE - NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH 03 TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ NĂM 2020 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

 

 

TIN LIÊN QUAN