Tiện ích

Văn bản biểu mẫu

10/12/2021
*LƯU Ý: Vui lòng in đúng kích thước biểu mẫu khi tải đơn
I. Mẫu đăng ký các khóa học
a. Mẫu đơn khóa Tin học ứng dụng
(Digital Marketing; Photoshop; Adobe Illustrator; Báo cáo tài chính; Báo cáo Thuế; Kế toán Việt Nam; Đầu tư Chứng khóa online)
b. Mẫu đơn Tin học ứng dụng CNTT (cơ bản và nâng cao)
c. Mẫu đơn khóa ngoại ngữ (Tiếng Anh B1 UEF; IELTS; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn giao tiếp; Tiếng Trung; Tiếng Tây Ban Nha; Chứng chỉ phương pháp dạy tiếng Anh - TESOL)
d. Mẫu đơn đăng ký học VSTEP
e. Mẫu đơn đăng ký thi VSTEP
f. Mẫu đơn khóa học tự chọn (Kỹ thuật dựng phim; Kỹ thuật nhiếp ảnh; Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp; Dẫn chương trình chuyên nghiệp; Thực hành trang điểm; Định hình phong cách cá nhân; Phong thuỷ giao tiếp; Hatha Yoga; Nhảy hiện đại; Zumba)
g. Mẫu đơn đăng ký khóa TESOL


II. Mẫu đơn học vụ:
1. Mẫu đơn bảo lưu khóa học
2. Mẫu đơn bảo lưu kỳ thi
3. Mẫu đơn xin chuyển khóa học
4. Mẫu đơn đăng ký bổ sung khóa học
5. Mẫu đơn xin giấy xác nhận hoàn thành khóa học
6.
 Mẫu đơn xác nhận điểm thi VSTEP
7. 
Mẫu đơn bảo lưu kỳ thi
8. Mẫu đơn cấp lại bản sao
9. Mẫu đơn phúc khảo điểm thi CNTTIII. Mẫu giấy ủy quyền
1. Giấy ủy quyền nhận chứng chỉ (bao gồm Tiếng Anh B1 UEF; CNTT Cơ bản; CNTT Nâng cao)
2. Giấy ủy quyền nhận chứng nhận (bao gồm Digital Marketing; Photoshop; Thực hành Kế toán Việt Nam; Đầu tư chứng khoán online; Thực hành báo cáo Thuế; Adobe Illustrator)


IV. Mẫu chứng chỉ
  Mẫu chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam VSTEP  Mẫu chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng cao


Mẫu chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản

TIN LIÊN QUAN