Đào tạo Địa phương

Đối tác

25/04/2022

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

  • Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Thuận,
  • Sở Nội Vụ:  Đắk Nông, BR-VT, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận; BTC Tỉnh uỷ Đắk Nông, Bình Phước; Chương trình 500 Thành Uỷ TP. HCM.
  • Trường Trung học tại TP.HCM: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Trưng Vương, Lê Quý Đôn, Tạ Quang Bửu. Nam Sài Gòn, Diên Hồng, Nguyễn Hiền.

 

TIN LIÊN QUAN