Giới thiệu

Câu hỏi thường gặp

10/12/2021

1. Các khóa học Tin học ứng dụng?

Học viên có thể đăng ký học các khóa học Tin học ứng dụng tại Trung tâm như: 
1. Digital Marketing
2. Photoshop
3. Thực hành Kế toán Việt Nam
4. Thực hành Báo cáo thuế
5. Báo cáo tài chính
6. Adobe Illustrator
7. Đầu tư chứng khoán Online   
TIN LIÊN QUAN