Đào tạo Doanh nghiệp

Kết quả- Hình ảnh

25/04/2022

Hơn 10 năm qua, UEF đã tổ chức hơn 300 khóa đào tạo và bồi dưỡng cho các tổ chức, doanh nghiệp:

  • Số lượng giảng viên: Hơn 200 lượt giảng viên tham gia giảng dạy
  • Số lượng học viên: hơn 5.000.
  • Số lượng khách hàng: 50 đối tác
  • Số lượng chương trình đã thiết kế và triển khai theo nhu cầu: 200 chương trình
  • Mức hài lòng của học viên: Trên 90%
  • Mức độ ứng dụng kiến thức và của học viên vào thực tế: Trên 80%

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC TIÊU BIỂU

ÔN LUYỆN IELTS 6.5 CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

KỸ NĂNG QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO- THƯƠNG VỤ Ý

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP -  SHINHAN BANK 

TIN LIÊN QUAN