Đào tạo: Ngoại ngữ

Tiếng Hàn giao tiếp

02/11/2021

Bạn mới bắt đầu học tiến Hàn và muốn sử dụng tiếng Hàn để giao tiếp nhưng lại chưa biết nên bắt đầu từ đâu ? Đừng lo lắng, UEF xin gửi đến bạn khóa tiếng Hàn cơ bản và các cấp độ giao tiếp giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ tiếng Hàn khi giao tiếp cũng như du học Hàn Quốc sau này. Thời gian học chủ yếu là luyện nói, nghe và hoạt động hội thoại nhóm. Lượng kiến thức cũng được bố trí phù hợp, để có thêm thời gian cho sinh viên thực tập hội thoại. Bài học chủ yếu xoay quanh hoạt động cá nhân, trường lớp, gia đình…gần gũi với sinh viên.
 Cụ thể: 

  • Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về tiếng Hàn.
  • Có kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn cơ bản (chào hỏi, giới thiệu).
  • Có niềm yêu thích và hiểu được sự cần thiết của môn học.

Với đội ngũ giảng viên: Việt Nam, Hàn Quốc trẻ, năng động và giàu kinh nghiệm giảng dạy sẽ giúp bạn có một khởi đầu hoàn hảo khi giao tiếp bằng tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày.Chương trình học:

Tên khóa học Cấp độ Mục tiêu khóa học Chuẩn đầu ra Nội dung chính
TIẾNG HÀN CƠ BẢN
(72 tiết/ cấp độ)
 
1 - Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về tiếng Hàn.
- Có kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn cơ bản (chào hỏi, giới thiệu).
- Có niềm yêu thích và hiểu được sự cần thiết của môn học.
Đọc và viết được bảng chữ cái Kanata
Xưng hô các ngôi trong giao tiếp
Giới thiệu bản thân
Hỏi thông tin cơ bản (tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp)
Phát âm đúng chữ cái, từ vựng đã học
Yêu thích và ý thích được tầm quan trọng của tiếng Hàn
Chủ động và tự tin trong luyện hội thoại tiếng Hàn
Môn học được thiết kế nhằm cho sinh viên làm quen với tiếng Hàn. Thời gian học chủ yếu là luyện nói, nghe và hoạt động hội thoại nhóm. Lượng kiến thức cũng được bố trí phù hợp, để có thêm thời gian cho sinh viên thực tập hội thoại. Bài học chủ yếu xoay quanh hoạt động cá nhân, trường lớp, gia đình…gần gũi với sinh viên.
2 Thuộc từ vựng và mẫu câu đã học
Có kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn cơ bản (mô tả thời gian, các hoạt động đơn giản trong cuộc sống)
Có niềm yêu thích và hiểu được sự cần thiết của môn học
 
 
Sử dụng đúng các trợ từ đã học:
Nhớ và vận dụng được các từ vựng đã học
Nắm bắt và vận dụng được cách nói thời gian, phương tiện, nơi chốn
Hỏi đáp, trao đổi thông tin về hoạt động cá nhân đơn giản
Tự giác ôn tập và tìm hiểu tài liệu tham khảo để bổ sung kiến thức
Chủ động và tự tin trong luyện tập hội thoại tiếng Hàn
Môn học được thiết kế nhằm cho sinh viên làm quen với tiếng Hàn, giúp sinh viên thực hiện được kỹ năng ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản, phân biệt và nhận diện được hệ thống chữ Kanata trong tiếng Hàn. Tập trung luyện nói, nghe và hoạt động hội thoại nhóm cho sinh viên. Lượng kiến thức cũng được bố trí phù hợp, chủ yếu xoay quanh hoạt động cá nhân, trường lớp, gia đình…gần gũi với sinh viên.
TIẾNG HÀN GIAO TIẾP
(72 tiết/ cấp độ)
 
1 Thuộc từ vựng và mẫu câu đã học theo nhiều đề tài
Hiểu và ứng dụng được tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp
Chủ động tìm hiểu và yêu thích thực hành đặt câu, giải bài tập cơ bản tiếng Hàn
Sử dụng đúng các tính từ mô tả màu sắc, tính chất sự vật, miêu tả sở thích
Nhớ và vận dụng được các hậu tố đếm cái, người, tầng
Hỏi đáp, trao đổi thông tin về hoạt động cá nhân đơn giản (hỏi lý do, trả lời lý do
Giới thiệu sở thích và thói quen cá nhân
Chủ động trong ôn bài, làm bài tập về nhà và tìm hiểu tài liệu tham khảo để bổ sung kiến thức
Chủ động và tự tin trong luyện tập giao tiếp tiếng Hàn
Môn học được thiết kế nhằm cho sinh viên làm quen với tiếng Hàn, giúp sinh viên thực hiện được kỹ năng ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản. Tập trung luyện nói, nghe và hoạt động hội thoại nhóm cho sinh viên. Lượng kiến thức cũng được bố trí phù hợp, chủ yếu xoay quanh hoạt động cá nhân, trường lớp, gia đình…gần gũi với sinh viên.
2 Thuộc từ vựng, mẫu câu và cách chia thể của động từ
Hiểu và ứng dụng được ngữ pháp đã học trong giáo tiếp cơ bản
Chủ động tìm hiểu và yêu thích thực hành đặt câu, giải bài tập cơ bản tiếng Hàn
Diễn đạt được ý muốn, mục đích, gợi ý giúp đỡ, mệnh lệnh yêu cầu, xin phép
Biết cách chia thì  và ứng dụng thì vào ngữ pháp đã học
Hỏi đáp, trao đổi thông tin về hoạt động cá nhân đơn giản (về ý muốn, mục đích)
Biết sử dụng câu tiếp diễn, yêu cầu, đề nghị
Chủ động trong ôn bài, làm bài tập về nhà và tìm hiểu tài liệu tham khảo để bổ sung kiến thức
Chủ động và tự tin trong luyện tập giao tiếp tiếng Hàn
Môn học được thiết kế nhằm cho sinh viên làm quen với tiếng Hàn, giúp sinh viên thực hiện được kỹ năng ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản. Tập trung luyện nói, nghe và hoạt động hội thoại nhóm cho sinh viên. Lượng kiến thức cũng được bố trí phù hợp, chủ yếu xoay quanh hoạt động cá nhân, trường lớp, gia đình…gần gũi với sinh viên.
TIẾNG HÀN GIAO TIẾP TRUNG CẤP
(72 tiết/ cấp độ)
 
 
1 Thuộc từ vựng và mẫu câu đã học theo nhiều đề tài
Hiểu và ứng dụng được tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp
Chủ động tìm hiểu và yêu thích thực hành đặt câu, giải bài tập cơ bản tiếng Hàn
Sử dụng đúng các tính từ mô tả màu sắc, tính chất sự vật, miêu tả sở thích
Nhớ và vận dụng được các hậu tố đếm cái, người, tầng
Hỏi đáp, trao đổi thông tin về hoạt động cá nhân đơn giản (hỏi lý do, trả lời lý do
Giới thiệu sở thích và thói quen cá nhân
Chủ động trong ôn bài, làm bài tập về nhà và tìm hiểu tài liệu tham khảo để bổ sung kiến thức
Chủ động và tự tin trong luyện tập giao tiếp tiếng Hàn
Môn học được thiết kế nhằm cho sinh viên thực hiện được kỹ năng ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ trung cấp. Tập trung luyện nói, nghe và hoạt động hội thoại nhóm cho sinh viên. Lượng kiến thức cũng được bố trí phù hợp, chủ yếu xoay quanh hoạt động cá nhân, trường lớp, gia đình…gần gũi với sinh viên.
2 Thuộc từ vựng, mẫu câu và cách chia thể của động từ
Hiểu và ứng dụng được ngữ pháp đã học trong giáo tiếp cơ bản
Chủ động tìm hiểu và yêu thích thực hành đặt câu, giải bài tập cơ bản tiếng Hàn
Diễn đạt được ý muốn, mục đích, gợi ý giúp đỡ, mệnh lệnh yêu cầu, xin phép
Biết cách chia thì  và ứng dụng thì vào ngữ pháp đã học
Hỏi đáp, trao đổi thông tin về hoạt động cá nhân đơn giản (về ý muốn, mục đích)
Biết sử dụng câu tiếp diễn, yêu cầu, đề nghị
Chủ động trong ôn bài, làm bài tập về nhà và tìm hiểu tài liệu tham khảo để bổ sung kiến thức
Chủ động và tự tin trong luyện tập giao tiếp tiếng Hàn
Môn học được thiết kế nhằm cho sinh viên thực hiện được kỹ năng ngữ pháp tiếng Hàn ở trình độ trung cấp. Tập trung luyện nói, nghe và hoạt động hội thoại nhóm cho sinh viên. Lượng kiến thức cũng được bố trí phù hợp, chủ yếu xoay quanh hoạt động cá nhân, trường lớp, gia đình…gần gũi với sinh viên.

Phương pháp giảng dạy: 

  • Giảng viên giảng lý thuyết và hướng dẫn sinh viên luyện tập hội thoại, tổ chức hoạt động luyện tập nhóm. 
  • Kết hợp lý thuyết và thực hành
  • Sử dụng công nghệ được trang bị trong lớp để dạy học.
​Giáo Trình: Sejong Korean -NXB Viện Ngôn ngữ quốc gia Hàn Quốc, nhiều cấp độ phù hợp với trình độ đầu vào học viên.
Chứng chỉ: Sau khi hoàn tấy mỗi cấp độ, học viên sẽ được nhận chứng chỉ do Trung tâm Hàn ngữ Sejong đồng cấp với UEF.

Khai giảng: theo lịch định kỳ. Thời lượng: 72 tiết/ cấp độ, 3 buổi/ tuần, 3 tiết /buổi, 24 buổi /khóa

Học phí từ2.400.000 VNĐ/ khóa. 

  • Giảm 15% học phí dành cho sinh viên UEF.
  • Giảm 10% cho học viên ngoài trường đăng ký nhóm 04 học viên trở lên.
Ghi danh tại: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF (Tầng 2)
Hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ GHI DANH TRỰC TUYẾN qua link: https://forms.gle/52V6z5zFLNR8Jd4W6 
141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.5422.6666 (2180-2182) – Hotline: 0707 617 999 (giờ hành chính)
Website: www.uef.edu.vn/ttnnth
Email: trungtamnnth@uef.edu.vn  
TIN LIÊN QUAN