Đối tác cộng đồng

Đăng ký cơ hội Service-Learning

12/09/2018
Nếu quý tổ chức muốn tìm hiểu thêm về mô hình Học thông qua phục vụ cộng đồng (Service-Learning), hoặc các dự án mà Trung tâm CSL UEF đã thực hiện để hình dung/liên kết với nhu cầu của tổ chức, Mời xem thêm tại đây

Nếu quý tổ chức đã tìm hiểu về mô hình Học thông qua phục vụ cộng đồng (Service-Learning), đã từng là đối tác của Trung tâm hoặc đã từng thực hiện các dự án service-learning, xin mời đăng ký nhu cầu của tổ chức, Ngay tại đây
 
TIN LIÊN QUAN