LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Ba
05-10-2021
Triển lãm online: Poster CPFAV
  08:30 - 16:30
  Online với nền tảng Gather Town
Thứ Bảy
02-10-2021
kỹ năng điều phối cho sinh viên
  09:00 - 11:30
  Nền tảng online
Thứ Ba
28-09-2021
Hội thảo C-Share #2: Mục tiêu SDG 5: Bình đẳng giới, Trao quyền và nâng cao năng lực cho nữ giới.
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Bảy
11-09-2021
Chương trình Thanh Âm Hạnh Phúc - Tổng kết các hoạt động gắn kết cộng đồng Học kỳ II năm học 2020 -
  09:00 - 11:30
  Nền tảng online và live stream
Thứ Tư
18-08-2021
Hội thảo C-Share #1 kết hợp với Đại học Karlshochschule (Đức)
  09:00 - 11:30
  Online với nền tảng Grown Arena
Thứ Năm
15-07-2021
Sinh viên dự án DIGI ME trao đổi với đối tác
  Cả ngày
  Online
Thứ Sáu
09-07-2021
Tập huấn định hứng hoạt động cho dự án DIGI ME
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Sáu
02-07-2021
Tập huấn cho Mạng lưới lãnh đạo Service-Learning
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Sáu
02-07-2021
Workshop Social Impact Business - Xu hướng thế giới và Thực hành tốt tại Biti's Việt Nam
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Hai
28-06-2021
Dự án Nụ cười em Thơ hoạt động tại cộng đồng
  08:30 - 11:30
  Online
Thứ Bảy
26-06-2021
Workshop Lead your life with purpose
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Sáu
18-06-2021
Hội thảo: SSVN - Social Impact Enterprise
  09:30 ngày 18 tháng 06 năm 2021
  Trực tuyến