Tin Nổi bật
Vào ngày 24/9, Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF (TT.KNCĐ) đã tham gia chương trình webinar “Giáo dục bậc cao và học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19”. Chương trình thu...
Sinh viên cần điền thông tin đầy đủ và chính xác. Khuyến khích sử dụng email uef khi đăng ký tham gia
“Tiệc vui Tao Đàn” là dự án cộng đồng được tổ chức và điều phối bởi Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF, trong đó 15 sinh viên UEF sẽ cùng nhau tổ chức 2 buổi sinh hoạt với người khuyết tật tại công...
NPO Fair được tổ chức với mục tiêu tạo cơ hội cho các sinh viên tham gia chương trình có thể cùng gặp gỡ và kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang hướng đến giải quyết các vấn đề xã...
Nhằm giúp các bạn sinh viên Nhà UEF hiểu hơn về nghệ thuật đặc sắc, thú vị này, Trung tâm Kết nối cộng đồng phối hợp cùng Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế UEF tổ chức sự kiện "Origami - Hồn của...
Ở học kỳ này, môn Dịch thuật 2 - thuộc Khoa Tiếng Anh là một trong 4 môn học ứng dụng mô hình gắn kết hoạt động phục vụ cộng đồng vào nội dung học thuật nhằm mang lại những trải nghiệm học tập ý...