Thông báo
Sinh viên Khóa 2020 (nhóm 2) tham gia Thực tập tốt nghiệp trong Học kỳ 2B, Năm học 2023-2024 lưu ý kế hoạch đăng ký chọn đơn vị thực tập
[NHẮC LẠI] KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 2020, BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2023-2024 Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học...
SINH VIÊN KHÓA 2023 BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2023-2024 (SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN) TỪ NGÀY 26/02/2024
SINH VIÊN KHÓA 2020, 2021, 2022 BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2023-2024 (SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN) TỪ NGÀY 20/02/2024
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠI HK2A, NH 2023-2024 (ĐỢT BỔ SUNG)
THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2020 NỘP CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2020 KÝ XÁC NHẬN THÔNG TIN IN BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ NỘP HỒ SƠ BỔ SUNG
PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022-2023 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần Học kỳ 3, Năm học 2022...
GIA HẠN THỜI GIAN SINH VIÊN KHÓA 2019 NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 2020, NĂM HỌC 2023-2024 Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2023-2024, để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp...