Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2022

16/05/2024

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, khóa 2022; Nhà trường Thông báo kế hoạch thực hiện tư vấn và tổ chức cho sinh viên khóa 2022 đăng ký chọn chuyên ngành đào tạo như sau:
- Khoa quản lý đào tạo tổ chức sinh hoạt, định hướng nghề nghiệp, tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên: từ ngày 06 - 18/05/2024
- Thời gian đăng ký: từ 08:00 ngày 21/05/2024 đến 16:30 ngày 25/05/2024
- Hình thức: Sinh viên đăng ký trực tuyến, tại https://student.uef.edu.vn/
- Thông báo kết quả đăng ký: ngày 04/06/2024
+ Lưu ý:
1. Điều kiện mở chuyên ngành: Căn cứ vào số lượng đăng ký, chuyên ngành có sĩ số ít không đủ số lượng để mở chuyên ngành sẽ bị hủy và sinh viên đăng ký chuyên ngành này sẽ chuyển sang chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng 2.
2. Đối với ngành có ít sinh viên theo học (dưới 30 sv), Khoa định hướng cho sinh viên và cùng chọn 1 chuyên ngành (nhóm) duy nhất.


Chi tiết Thông báo, sinh viên vui lòng XEM TẠI ĐÂY.
 

TT.HTHV

TIN LIÊN QUAN