Thông báo

SINH VIÊN KHÓA 2020 NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

20/05/2024

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp các chứng chỉ tiếng Anh và Tin học, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM áp dụng nộp chứng chỉ điều kiện đầu ra theo hình thức trực tuyến cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy, Khóa 2020 như sau:
- Hình thức: Sinh viên dùng email UEF để đăng nhập và nộp trực tuyến, tại https://student.uef.edu.vn/
- Thời gian: từ ngày 01/06 đến ngày 29/06/2024
Lưu ý: Sinh viên thuộc diện trễ tiến độ hoặc vượt tiến độ (khác Khóa 2020) phải nộp trực tiếp các chứng chỉ photo công chứng kèm đơn đề nghị xét tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (tầng 2 cơ sở 141 Điện Biên Phủ) để được đưa vào đợt xét tốt nghiệp theo đúng quy chế đào tạo.

 



Sinh viên kiểm tra email UEF để xem Thông báo chi tiết (Trung tâm Hỗ trợ học vụ đã gửi email đến sinh viên) hoặc XEM TẠI ĐÂY.

Sinh viên tra cứu Quy định chứng chỉ điều kiện đầu ra Tiếng Anh, Tin học, tại: https://www.uef.edu.vn/.../quy.../quy-dinh-chuan-dau-ra-6115

 

 

TT.HTHV

TIN LIÊN QUAN