Thông báo

SINH VIÊN KHÓA 2020 (NHÓM 2) THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRONG HK 2B/ NH 2023-2024 TỪ NGÀY 08/04 - 30/06/2024

29/03/2024
Các bạn sinh viên Khóa 2020 (Nhóm 2), tham gia Thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp trong Học kỳ 2B, Năm học 2023-2024 lưu ý các mốc thời gian quan trọng để chuẩn bị cho đợt thực tập sắp tới nhé, cụ thể:
Sinh viên nhận Hồ sơ thực tập (tại Khoa): từ ngày 26/03 - 29/03/2024
Sinh viên Thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp (12 tuần): từ ngày 08/04 đến ngày 30/06/2024
Sinh viên nộp Báo cáo Thực tập: từ ngày 04/07 - 06/07/2024
Ghi chú:
- Khóa 2020 (Nhóm 2): Tham gia Thực tập tốt nghiệp trong HK 2B/ NH 2023-2024, gồm các ngành khác Nhóm 1.
- Khóa 2020 (Nhóm 1): Đã tham gia Thực tập tốt nghiệp trong HK 1A/ NH 2023-2024, gồm các ngành: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh doanh quốc tế; Quan hệ công chúng; Quản trị khách sạn.

CHÚC CÁC BẠN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ CÓ KỲ THỰC TẬP ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!

 
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN