Thông báo

BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2019

20/06/2022
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2019 của Hiệu trưởng về điều kiện chứng chỉ tin học, ngoại ngữ xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, hệ chính quy.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định chuẩn đầu ra. Nhà trường thông báo bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2019.

Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem tại đây.
TIN LIÊN QUAN