Thông báo

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020

12/06/2020
Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu và điểm lại những mốc thời gian quan trọng cho Học kỳ Hè sắp tới như sau:

1. Thời gian đóng học phí Học kỳ Hè: 15 - 20/06/2020.
Xem thông tin tài khoản Nhà trường tại:
https://daotao.uef.edu.vn/Upload/file/Thongbao_dongHP.pdf

2. Thời gian học Học kỳ Hè:
- Thời gian học: 06/07 - 15/08/2020.
- Thời gian thi: 17 - 22/08/2020.
- Thời gian học và thi Giáo dục quốc phòng: 06/07 - 22/08/2020.Trung tâm Hỗ trợ học vụ:
-
Facebook: UEF - Trung tâm Hỗ trợ học vụ
- Zalo: 0908 560 999
- Tư vấn học vụ trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tththv
- Hotline: 028 5422 1375
Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
- Trực tiếp: Trung tâm Hỗ trợ học vụ (Tầng 2), Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM.
TIN LIÊN QUAN